Endodoncja (leczenie kanałowe)
Leczenie kanałowe, to leczenie nieodwracalnych zapaleń miazgi zęba. Polega na usunięciu chorobowo zmienionej miazgi z komory i kanałów zęba oraz wypełnieniu odpowiednim materiałem, najczęściej gutaperką.
Do wykonywanych przeze mnie działań w tym zakresie należy:

 • dewitalizacja – zatrucie miazgi zęba (znieczulenie,lek opatrunek)
 • jednoseansowa Ekstyrpacja miazgi w znieczuleniu
 • wkładka antyseptyczna w przebiegu leczenia endodontycznego
 • leczenie endodontyczne z zastosowaniem koferdamu
 • ozonoterapia w przebiegu leczenia endodontycznego
 • rewizja leczenia endodontcznego (powtórne leczenie endodontyczne – pierwsza wizyta)
 • usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego (anker,wkład metalowy z włókna szklanego)
 • udrażnianie obliteracji (niedrożności kanałów korzeniowych-mechaniczne i ultradzwiękowe)
 • wypełnienie ostateczne jednego kanału (metoda termoplastyczna)
 • glasjonomer (szczelne wypełnienie) po leczeniu endodontycznym
 • leczenie endodontyczne jednoseansowe zęba jedno-, dwu-, trzykanałowego

W procesie leczenia wykorzystuję m.in. GP300 3D OBTURATOR, który jest przystosowany do cięcia i uplastyczniania ćwieków gutaperkowych w celu dokładnego, trójwymiarowego wypełniania kanałów korzeniowych zarówno w części przywierzchołkowej jak i kanałów lateralnych.