Dysfunkcje czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowe moją ogromny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Nie należy ich bagatelizować, ponieważ powodują wiele dolegliwości tj. bóle i zawroty głowy, bóle szyi, pleców, szumy uszne, bóle i trzaski w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych , zaciskanie czy zgrzytanie zębami. Równowaga w obrębie mięśni jest podstawą, ponieważ aby leczenie było skuteczne a jego wyniki stabilne wymagana jest rehabilitacja stomatologiczna.

Nie powinno się rozpatrywać wady zgryzu lub dolegliwości bólowych w stawach skroniowo-żuchwowych jako oddzielnej jednostki chorobowej. Należy patrzeć na organizm ludzki jako całość. Skrzywienie kręgosłupa i deformacja czaszki wpływa na problemy ze zgryzem i odwrotnie, wada zgryzu upośledza pracę i niszczy stawy skroniowo- żuchwowe, a często doprowadza do wad postawy. Dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego można uniknąć, jeśli zostanie ona wcześnie rozpoznana i leczona w okresie dziecięcym, optymalny wiek to 4-6 lat. Podjęte wtedy leczenie obejmuje rozszerzanie i zmianę pozycji szczęk ( aparat ortodontyczny,nadbudowy kompozytowe), prawidłowe ustawienie miednicy i połączenia głowowo-szyjnego oraz dobranie odpowiednich wkładek do butów. U dorosłych dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa i kręgosłupowa rozwija się bardzo często jako wynik urazu przebytego kilka lat przed wystąpieniem pierwszych objawów chorobowych. Dlatego bardzo ważne jest, by świeże urazy głowy,szyi,pleców, kończyn były prawidłowo rehabilitowane. Najnowsze badania dowiodły, że istnieje ścisły związek między wadami zgryzu a wadami postawy

W latach 70 dr Fonder, stomatolog pokazał dowody na stwierdzenie związku przyczynowego między okluzją i skoliozą. Podkreślał znaczenie wad zgryzu w leczeniu wad postawy tj. skolioza, nadmierna kifoza. Ustawienie głowy jest ściśle powiązane z pozycją szczęki. Szczęka podczas wykonywania czynności połykania i żucia,stara się ustawić płaszczyzną zgryzu równolegle do podłoża. Głowa powinna być ustawiona w jednej linii z kręgosłupem. Gdy zostaje to zaburzone ,głowa przechyla się ,a w organizmie włącza się szereg łańcuchów kompensacyjnych dla utrzymania postawy ciała. Prowadzi to do skrzywień i bólów w różnych częściach kręgosłupa. Zła postawa przyczynia się do przedniego ustawienia głowy, co prowadzi do zaburzeń oddychania. Pacjent oddycha ustami, ponieważ nie jest w stanie nabierać powietrza nosem. Powoduje to niskie ustawienie języka, który nie może stymulować przedniego i bocznego wzrostu szczęki, a mała i wąska szczęka powoduje z kolei stłoczenia w ustawieniu zębów.

Również alergie i nietolerancje pokarmowe przyczyniają się do nadmiernej produkcji patologicznego śluzu w zatokach i drogach oddechowych i utrudniają oddychanie nosem. Wady zgryzu i wady postawy przyczyniają się w głównej mierze do rozwoju dysfunkcji czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowej. Im wcześniej rozpoczynamy leczenie ortodontyczne i korektę wad postawy,tym leczenie jest szybsze i skuteczniejsze. Jeśli zauważasz u siebie dziwne odgłosy (klikanie,trzaski,tarcie) w okolicy stawów skroniowo -żuchwowych,zdarza Ci się mieć problemy z szerokim otwarciem ust,żuchwa zbacza w bok przy otwieraniu ust, najprawdopodobniej może to świadczyć o rozwoju dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej.