System implantów Bicon  jest obecny na rynku od prawie 30 lat, co oznacza, że jest najlepiej przebadanym i udokumentowanym systemem implantów na świecie.

Implanty Bicon cechują się najlepszym połączeniem (stożkowym) co zapewnia bezwzględną szczelność i brak jakichkolwiek możliwości kolonizowania się bakterii w wyżej wymienionym obszarze. Ścisłe niezwykle precyzyjne pasowanie opracowane i opatentowane wyklucza jakiekolwiek mikroruchy w obrębie implant/łącznik.

Niezwykle ważne jest, aby zabieg wszczepienia implantu można było wykonać bez przeprowadzenia dodatkowych zabiegów regeneracyjnych kości oraz podniesienia dna zatoki. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale implanty Bicon dzięki swoim rozmiarom chronią struktury anatomiczne pacjenta i w wielu przypadkach eliminują konieczność stosowania w/w zabiegów. Bicon to jedyne na świecie implanty o długości 5 mm przy szerokości 4 mm. Co ważne to jedyne implanty o tak niewielkich rozmiarach, których po wszczepieniu obok siebie nie trzeba zespalać koronami, ponieważ z powodzeniem funkcjonują one samodzielnie. Implant Bicon dzięki wyraźnie pochylonej krawędzi górnej powoduje, że nie tracimy kości, dzięki czemu funkcjonalność oraz estetyka prac wykonanych z użyciem implantów Bicon utrzymują się na najwyższym poziomie przez długie lata.

Bicon to doskonały system dla wszystkich, w tym także dla osób starszych, u których z racji wieku warunki kostne są na tyle złe, że zabieg wszczepienia implantu z zastosowaniem tradycyjnych implantów staje się bardzo często niemożliwy do przeprowadzenia.

System implantów Bicon to: korona zintegrowana z łącznikiem bez zauważalnej granicy łącznik-korona, zbieżny kształt górnej części implantu i większa możliwość na etapie implantacji oraz lepsze gojenie, kształt zapewniający minimum 30% więcej powierzchni do integracji z kością w porównaniu z implantami śrubowymi o tych samych rozmiarach, udowodnione połączenie antybakteryjne między łącznikiem i implantem eliminujące mirkroruchy, minimalizacja potrzeby augmantacji kości.